Terapia grupowa DDA

Terapia grupowa dla (DDA i DDD) Dorosłych Dzieci Alkoholików i
Dorosłych Dzieci z Dysfunkcyjnych rodzin, jest skierowana do dorosłych osób,
które wychowywały się w domu, w którym przynajmniej jeden rodzic był uzależniony
od alkoholu lub w rodzinie dysfunkcyjnej.

Dorastanie w takich okolicznościach
pozostawia często po sobie ślad na całe życie. Osoby z syndromem DDA i DDD
wychowywały się w trudnych warunkach. Zmuszało je to do wzmacniania w sobie
pewnych cech, emocji i zachowań, które pomagały im wtedy przetrwać, a dziś
stanowią poważną przeszkodę w normalnym funkcjonowaniu.
Terapia ma na celu uporanie się z doświadczeniami z przeszłości, które
blokują aktualny rozwój i czerpanie zadowolenia z życia, z siebie i relacji z innymi.